Valoració del temporal

El temporal ha passat. I en general ha fet més bé que mal, ja que feia molta falta que ploguera. Des de Compromís saludem que no s’hagen hagut de lamentar desgràcies personals i esperem que els pocs veïns que han patit danys en els seus béns puguen recórrer a assegurances i altres mitjans de cobertura per minimitzar-los.

També hem llegit el ban que ha publicat l’alcalde per eixir al pas de la polèmica suscitada al voltant de la seua actuació en esta situació d’emergència. I ens han sorprés les reiterades autoreferències que la primera autoritat es fa al llarg del ban: senyala que “ell mateix com a alcalde i cap d’emergències ha estat tots estos dies, de vesprada i de nit acompanyant a la policia… ha estat en contacte amb el centre d’emergències… en la direcció general de trànsit… en la confederació hidrogràfica… etc”.

Nosaltres trobem que és d’agrair la seua dedicació, però trobem que és important que no oblide que l’Ajuntament no acaba i comença amb l’alcalde. Hi ha moltes més persones. A més a més de l’alcalde, a l’Ajuntament: hi ha un regidor d’obres i una regidora d’educació que  també estan pendents de les necessitats del poble especialment en una situació com la d’estos dies, hi ha també una plantilla de policies locals que ha estat a peu del canó per tot allò que fera falta, així com una brigada d’obres i serveis atenta a ajudar i en qualsevol incidència que requerira la seua actuació, o els mateixos funcionaris que estan en les dependències municipals. Les coses ixen perquè hi ha molta gent darrere i ningú no és imprescindible. A tots ells, trobem que es de justícia agrair-los la dedicació estos dies. I és que estem convençuts que la bona política ha de tindre més humilitat i menys afany de protagonisme i egos personals.

No afegirem res més, i ens reiterem en allò que dèiem l’altre dia: què les mesures de precaució i preventives sempre són poques quan hi ha una situació d’anormalitat com la d’estos dies: tallar una carretera, prohibir l’accés a determinades camins, suspendre la docència, totes elles són mesures que eviten situacions de risc, com així ho entenen i recomanaven -quasi- tots els responsables públics. Esperem que la pròxima volta escolte un poc més. A voltes, és més útil que passejar-se en el cotxe de la policia local. Crega’ns.

Cordialment.

Arxivat en: Cultura i Educació, General, Temes, Urbanisme i Medi Ambient